Công cụ giao dịch

Khám phá

Công cụ giao dịch

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Platform NameRoll over date
Cotton7th Feb
Cocoa7th Feb
Coffee7th Feb
Sugar14th Feb
Wheat14th Feb
Corn14th Feb
Soybeans14th Feb
Rice14th Feb
Palladium14th Feb
GER10YBond28th Feb

Vui lòng tìm bên dưới các công cụ đóng để giao dịch.

Instrument NameLabour Day, 01/05/2020
XAUUSDNormal
XAGUSDNormal
PlatinumNormal
PalladiumNormal
CopperNormal
BrentNormal
OilNormal
Natural GasNormal
WheatNormal
CornNormal
SoybeansNormal
RiceNormal
CottonNormal
SugarNormal
CoffeeNormal
CocoaNormal
GER10YBondCLOSED
DollarIndexNormal
US SharesNormal
UK SharesNormal
German SharesCLOSED
French SharesCLOSED
Italian SharesNormal
Spanish SharesCLOSED
FOREX PAIRSNormal
USDCZK, EURCZKNormal
USDRUB, EURRUBNormal
EURRON, USDRON, GBPRONNormal
UK100Normal
Germany30CLOSED
Europe50CLOSED
FRANCE40CLOSED
HongKong33CLOSED
Japan225Normal
USTECH100Normal
USA30Normal
USA500Normal
StockSymbolExDateAmountPayment dayCountry
BASFBASF4-May-203.30 EUR6-May-20GER
Sanofi - AventisSANOFI4-May-203.15 EUR6-May-20FR
Philips ElectronicsPHILIPS5-May-200.85 EUR4-Jun-20NE
INTELINTEL6-May-200.33 USD1-Jun-20US
Allianz AGALLIANZ7-May-209.60 EUR11-May-20GER
Pfizer Corp.PFIZER7-May-200.38 USD5-Jun-20US
Walmart Stores Inc.WALMART7-May-200.54 USD1-Jun-20US
BMW AGBMW15-May-202.50 EUR19-May-20GER
MICROSOFTMICROSOFT20-May-200.51 USD11-Jun-20US
China MobileChinaMob21-May-201.04 USD6-Jun-20US
SAP AG.SAP22-May-201.58 EUR26-May-20GER
TescoTESCO21-May-206.50 GBp3-Jun-20UK
Johnson & JohnsonJnJ22-May-201.01 USD9-Jun-20US
Goldman SachsGoldmnSachs29-May-201.25 USD29-Jun-20US

CÁC CÂU HỎI KHÁC ?

Liên lạc với chúng tôi để bắt đầu

EMAIL

support@housecapital.co.uk

ĐỊA CHỈ

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England